Bestuur Remonstrantse Kring Zuid-Limburg

Voorzitter              
Dhr. H. W. Overbosch
B
ogaardenstraat 35
6211 SN Maastricht
Tel. 043-3210625  E-mail: w.overbosch@wxs.nl

Secretaris 
Dhr Hub Bos
Brunnerbron 21
 6441 GX Brunssum
Tel.: 045-5242618 E-mail: h-bos@ziggo.nl

Boekhouder        
Dhr. J. Muysken
Laan van Brunswijk 79
6212 HD Maastricht             
Tel. 043-3500309
E-
mail :
joan.muysken@gmail.com
Ons banknummer is
NL13INGB0001231298 van de Remonstrantse Gemeente Zuid-Limburg, Maastricht

 Redactie van ons gemeenteblad Vensters Open: vr de 10-de van de maand bij J. Muysken  (adres zie boven)

 Website: remonstranten.org/limburg/

Zie ook Interkerkelijk Kringenwerk Geleen: http://kringenwerk.nl/

Kringenwerk Maastricht: http://www.maas-heuvelland.nl/default.aspx?lIntNavId=4673

Predikant: 
Drs. M.F.C. Junte  (woont in Gouda)
Telefonisch bereikbaar op  06-21859121
tel. spreekuur, zie website Eindhoven
email: martijnjunte@xs4all.nl