Interessante links

Geloofstest
Welke kerk, religie of levensovertuiging past bij mij? Doe de test.(in het Engels)

De beste bijbelsite
De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG),
de Katholieke Bijbelstichting (KBS) en het Vlaams Bijbelgenootschap.