Homepage
Webmaster

Preek der preken

Online eigentijdse overdenkingen en meditaties van remonstrantse predikanten

Ter gelegenheid van het afscheid van Mijnke Bosman-Huizinga (zie foto) als algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap op 1 juli 2007 zijn van een aantal voorgangers in remonstrantse gemeentes overwegingen gebundeld. U vindt ze via deze pagina.

Veranderingen
Veel is er veranderd zowel in ons kerkgenootschap als in de samenleving sinds 1989 toen Mijnke Bosman-Huizinga aantrad als algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap. Er zijn andere onderwerpen waar we ons druk over maken; er zijn nieuwe communicatiemiddelen voorhanden waarmee we onze boodschap over het voetlicht kunnen brengen en het lijkt erop dat de christelijke godsdienst in Nederland langzaam maar zeker uit haar schulp kruipt waartoe zij veroordeeld leek door secularisatie en kerkverlating. 
Het werk van een algemeen secretaris van de remonstranten houdt in dat deze de de kerkelijke organisatie ontvankelijk maakt voor alles wat nieuw is maar ook elke organisatorische verandering steeds weer toetst aan de wijze waarop we onze kerk willen organiseren: een democratisch kerkgenootschap, met grote zeggenschap voor de lokale gemeente. Alleen zo is er beleid mogelijk en houdt het kerkelijk schip koers.
Mijnke Bosman-Huizinga
Online preken
Een van de voornaamste veranderingen de afgelopen jaren was de komst van het internet en de mogelijkheid van digitaal communiceren. Voor een kerk waarin het ‘van aangezicht tot aangezicht’ onderlinge contact een groot goed is, betekende dit een omslag. Mede door de inzet van de algemeen secretaris heeft de digitale snelweg ook in onze organisatie inhoud en functie gekregen. De website van de remonstranten omvat vele onderwerpen: verslagen, agenda’s, een digitaal kantoor voor predikanten en veel informatie over gemeenten. Als eerbetoon aan het werk van Mijnke en haar inzet voor de remonstranten leek het ons gepast om ons als predikantencorps ook te begeven op de digitale snelweg met online preken: geen ‘echte’ preken maar samenvattingen afgewisseld met bijdragen van predikanten aan gemeentebladen en een enkel gedicht. 

Kennismaking
Men zegt wel eens dat remonstrantse predikanten zich onderscheiden door de taal die zij hanteren als zij spreken over het geloof. De lezer van deze rubriek zal nu zelf kunnen oordelen of dit zo is. De verschillende bijdragen geven in ieder geval een indruk van de thema’s die remonstrantse predikanten aan de orde stellen in kerkdiensten. En wie geprikkeld wordt door deze korte meditaties is iedere zondag weer welkom in vele remonstrantse kerken waar uitgebreid ruimte en tijd is voor het woord.

Tom Mikkers
Voorzitter Convent van Predikanten – april 2007

 

Inhoud 

  Titel Auteur
     
1. World Press Henk van den Berg
2 Een muzikale zoektocht naar God Christiane Berkvens-Stevelinck
3. Passies Johan Blaauw
4. Het lichaam van Paulus Rio Boeijinga-Alders
5. Genesis 3 Fride Bonda
6. Elisa Harry Brandsma
7. Bijbellezen Jan Breukink
8. De spade Janny Broström-Bruin
9. Losgetrild Els de Clercq
10. Simeon in de tempel Eric Cossee
11. De bruiloft van Kana Sabine du Croo de Jongh 
12. Elia en Elisa Bert Dicou
13. Is uw oog boos omdat ik goed ben? Anneke Dorhout Mees
14. ‘God die met ons is,
is de God die ons verlaat’
Els van Dunné-de Bijll Nachenius
15. Nog vóór de hoop Essemie van Dunné 
16. Op weg met geloof, hoop en liefde Rob Esveld
17. Ben je bereikbaar? Tina Geels
18. Zoek eerst het koninkrijk van God... Johan Goud
19. Wie kiest het goede deel? Alide Haarman
20. Van duisternis naar licht … Antje van der Hoek
21. ‘Kom werken in mijn wijngaard’ Koen Holtzapffel
22. The Vine and the Branches At Ipenburg
23. Gebed Annegien de Jonge
24. Vallen Ries Kassens
25. God schiep de aarde Greetje de Klerck-Bets
26. Gedichten Albert Klok
27 De tijd Foeke Knoppers
28. De zeven werken van barmhartigheid Peter Korver
29. De sleutel Marinus Koster
30. Gebed van een (nogal beschouwelijk aangelegde) krokodil Florus Kruyne 
31. Een keerpunt! Mini Laman Trip-Kleinstarink
32. God in de akkerrand Anniek Lenselink
33. Van huis gaan… en terugkomen Lense Lijzen
34. Jona Don Mader
35. In evenwicht Tom Mikkers
36. Ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp Jan Daan Noest
37. Kom in het midden staan  Dick Peters 
38. Alleen een droom? Reinhold Philipp
39. Blijft Europa christelijk? Ytje Poppinga
40. Groet elkander met de heilige kus Anna Riemersma-Hoekstra
41. God zorgt Joost Röselaers
42. Onze Vader Leo Schenck
43. De mensentuin Heine Siebrand
44. De roos en haar blaadjes Ruth Thieme-Tiesing
45. A silent God Anne Claar Thomasson-Rosingh
46. Dialoog voor twee personen Wietske Tinga-Bosma
47. Vrijmoedig spreken over een geheim? Willemien van Veen-de Graeff
48. Rechtstreeks aanspreken Greteke de Vries
49. Paulus op de Areopaag Henk van Waveren
50. Bedachtzaamheid Joost Wery
51. Job Geertrui Westerouen van Meeteren 
52.  Izaak en Jezus Anton J. Wtenweerde
 
naar boven


voor het laatst bijgewerkt: 06/06/2007