de Remonstrantse Broederschap
Over religie, moraal en politiek
Een vrijzinnig alternatief
terug naar publicaties

webmaster

Over religie, moraal en politiek
Een vrijzinnig alternatief

prof. Dr. Mr. W. van der Burg

Uitgeverij Ten Have 2005

ISBN 90 259 5562 2

EUR 10,00

Het maatschappelijke debat over godsdienst wordt gekenmerkt door wederzijdse verkettering van extreme ideologieën.
Met dit boek wil de filosoof Wibren van der Burg een tegengeluid laten horen.
Hiervoor grijpt hij terug op de Nederlandse traditie van vrijzinnigheid.
Vrijzinnigen staan voor mensenrechten, redelijkheid en dialoog, respect voor minderheden en godsdienstvrijheid.

Van der Burg werkt vrijzinnigheid op twee manieren uit. Hij ontwikkelt een eigentijdse ethiek die zowel uit het christendom als uit het humanisme put.
En hij formuleert een politieke filosofie, waarbij hij zich laat inspireren door het liberale denken.

In zijn boek behandelt prof. Wibren van der Burg vrijzinnige opvattingen op het gebied van religie, moraal en politiek als alternatief om problemen, die op dit moment in de samenleving spelen, het hoofd te kunnen bieden. Daarmee speelt hij in op het verschijnsel dat het woord vrijzinnig na een afwezigheid van jaren opnieuw opduikt in het maatschappelijke debat. Groeperingen uit het maatschappelijk middenveld en de politiek gebruiken het woord om duidelijk te maken welke koers zij voor de toekomst wenselijk vinden.
Wat houdt het vrijzinnige alternatief in?
Hoe onderscheidt het zich van andere visies op religie, moraal en politiek?
Wat heeft het te bieden in het gesprek met fundamentalistische stromingen?

"Over religie, moraal en politiek. Een vrijzinnig alternatief" is een pleidooi voor een samenleving waarin mensen het recht hebben anders te zijn.

Wibren van der Burg is hoogleraar metajuridica aan de Universiteit van Tilburg.
Ook is hij voorzitter van het landelijk bestuur van de Remonstrantse Broederschap.

Het boek is verschenen bij Uitgeverij Ten Have.
Het werd gepresenteerd tijdens deze Remonstrantenlezing op 7 oktober 2005 in Utrecht. Rond de presentatie werd een openbaar debat gehouden, waaraan deel werd genomen door Femke Halsema, fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, Hans Dijkstal, voormalig VVD Kamerlid, Gerrit de Kruijf, hoogleraar ethiek aan de Universiteit Leiden en auteur Wibren van der Burg. Het debat werd geleid door Job de Haan, radioman van de IKON.
De lezingen van Wibren van der Burg en Gerrit de Kruijf zijn hier te vinden.

naar boven


voor het laatst bijgewerkt: 31/05/2008